Algemene voorwaarden

Afspraak annuleren
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch geannuleerd te worden.
Bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht.

Algemene betalingsvoorwaarden
De gedeclareerde kosten voor de begeleiding, dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.
Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum stuur ik een betalingsherinnering. Wordt er binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering voldaan, dan ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Privacy
In het belang van het begeleidingstraject vraag ik altijd toestemming persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken. De persoonsgegevens die cliënten verstrekken via het contactformulier, telefonisch contact of mailcontact worden door mij eveneens vastgelegd. Hoe ik met persoonlijke gegevens omgaat is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Wijzigingen
Ria Bijvoet Praktijk voor Hulp bij Burn-out en Stress behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd.