Werkstress

WERKSTRESS

Stress óp of over het werk is momenteel de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Gelukkig zijn er positieve berichten dat de overheid dit probleem nu wil gaan aanpakken. Werkstress treedt op als er sprake is van een slechte afstemming tussen de eisen en kenmerken van de werksituatie en de capaciteiten en behoeften van de werknemer.

VOORBEELDEN VAN FACTOREN DIE MEESPELEN BIJ WERKSTRESS

 • Het werk zélf in verhouding tot de capaciteiten: te moeilijk of te saai werk, onvoldoende uitdaging, wel verantwoordelijk maar niet bevoegd zijn, onvoldoende vakkennis.
 • De organisatie van het werk: geen afbakening verantwoordelijkheden; rolonduidelijkheid, te hoge eisen/verwachtingen, slechte planning van het werk, te hoog werktempo in combinatie met een te grote werklast, organisatieveranderingen, geen autonomie of regelmogelijkheden.
 • Arbeidsverhoudingen/arbeidscultuur: slechte relatie met de leidinggevende, een veeleisende werkgever, gevoel niet gezien en gewaardeerd te worden, geen of onvoldoende overleg, weinig inspraak en autonomie, geen of weinig steun/begeleiding van collega’s en chefs, misverstanden, slechte communicatie, mate van openheid, conflicten, discriminatie en pesten.
 • Arbeidsvoorwaarden: onbillijkheid in beloning, werktijden/pauzes, onvoldoende mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.
 • Arbeidsomstandigheden: te hoge en aanhoudende werkdruk, werkonzekerheid – bijvoorbeeld tijdelijke contracten, gebrek aan toekomstperspectief, te weinig ondersteuning, lawaai, stank, verlichting, ergonomie, lichamelijke zwaarte.

FACTOREN DIE EEN WERKNEMER VATBAAR MAKEN VOOR WERKSTRESS

 • Persoonskenmerken zoals: perfectionisme, onzekerheid en faalangst, een grote prestatiegerichtheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel, het onvermogen om tevreden te zijn met resultaten, geneigdheid zich in het werk te storten etc. Overigens kunnen dergelijke factoren ook een gevolg zijn van (werk)stress.
 • Gebrek aan capaciteiten voor de betreffende functie.
 • Gebrek aan sociale vaardigheden zoals luister- en gespreksvaardigheden, assertieve vaardigheden (verzoeken doen, weigeren, feedback geven, uiten van irritaties en gevoelens van onvrede), sociale steun kunnen/willen zoeken.
 • Slecht timemanagement en moeite met delegeren/organiseren.

Om deze problemen op te lossen zullen organisaties veel meer aandacht moeten besteden aan een duidelijk en helder stresspreventiebeleid.

BELANGRIJKSTE ENERGIEBRONNEN IN EEN WERKOMGEVING

 • Autonomie
 • Competentie: kennis en kunde
 • Zich verbonden voelen met collega’s

Als werknemer kun je door middel van een stressbegeleidingstraject beter om leren gaan met stress en werkdruk waardoor je in staat zal zijn om ontspannen en met plezier te werken. Wanneer dat niet lukt, kun je je afvragen of de functie-eisen wel reëel zijn en of je wel op je plek bent in je huidige functie.

Lees ook mijn 10 tips om werkstress aan te pakken

BURN-OUT TEST

Teveel en langdurige werkstress kan een burn-out veroorzaken. Symptomen van een burn-out tijdig herkennen én erkennen is hierin ontzettend belangrijk. Het helpt je namelijk een burn-out te voorkomen of de kans erop aanzienlijk te verkleinen. Doe je niets? Dan riskeer je het volledig opgebrand te raken; emotioneel en lichamelijk. Wil jij weten of je burn-out hebt of het risico op burn-out loopt? Doe dan de burn-out test