Therapie rustig van je stress af

THERAPIE RUSTIG VAN JE STRESS AF

EFFECTIEVE THERAPIE BIJ STRESS EN OVERSPANNENHEID.
STRESS EN BURN-OUT PREVENTIE.

Stress is eigenlijk alledaags en niet te vermijden, wij kennen het allemaal. Een stressreactie is in vele situaties zelfs nodig en nuttig om (optimaal) te kunnen presteren en functioneren. Stress is ook heel persoonlijk, wat voor de een plezierig is, kan de ander stress geven, niet iedereen krijgt klachten. Lichte en kortdurende stress zal zich – in veel gevallen kortdurend – uiten in bijvoorbeeld spierspanningen, stemmingsveranderingen of fysieke klachten. Meestal kunnen we dat tijdelijk wel aan.

Het wordt anders als de stress zich ontwikkelt naar chronische stress. Of wanneer de stress te groot wordt. Dan kunnen er allerlei ernstiger psychische en fysieke klachten optreden. Bij de een reageert de maag geprikkeld, sommigen krijgen last van eczeem of zijn steeds opnieuw verkouden. Ons lichaam reageert met de nodige signalen en symptomen die ons zouden moeten dwingen beter om te gaan met onszelf. Het is welbekend dat er een nauw verband is tussen stress en ziekte. Alle reden dus om stress beter te leren hanteren!

“Ik heb geen tijd, geen ruimte voor mezelf, alles gaat maar door”
“Ik ervaar veel stressgevoelens tijdens mijn werk, met name als er iets van mij verwacht wordt. Ik heb een enorme angst om fouten te maken.”

OPBOUW THERAPIE RUSTIG VAN JE STRESS AF

Het belangrijkste doel van de therapie is leren (ongezonde) stress te voorkomen, te verminderen én eerder en beter stresssymptomen te herkennen. Tijdens het kennismakingsgesprek inventariseren we jouw stressproblematiek. We bespreken wat je wilt bereiken met de begeleiding. In de daarop volgende gesprekken komen aan de orde:

 • Herkenning van stresssymptomen zoals hoofdpijn, rugklachten, slapeloosheid, angstgevoelens, piekeren, hyperventilatie en chronische vermoeidheid. Vroegtijdige herkenning maakt het mogelijk snel in te grijpen.
 • Onderzoeken van de stressfactoren (draaglast)
 • Liggen de stressfactoren thuis of op het werk of beide? Of ligt het aan bepaalde persoonskenmerken zoals perfectionisme, faalangst, prestatiegerichtheid, etc.? Welke factoren wegen het zwaarst? Zijn de stressfactoren te veranderen?
 • Het onderzoeken van de manieren waarop je tot nu toe met problemen en gevoelens omging. Hoe reageer je vanuit jezelf op (innerlijke) bedreigingen en probleemsituaties? Hoe ga je om met gevoelens, hoe ben je in contact met ‘voelen’?

THEMA’S BIJ THERAPIE RUSTIG VAN JE STRESS AF

 • Als de situatie te veranderen is: hoe zou de situatie moeten veranderen om minder belastend voor je te zijn?
 • Als de situatie niet te veranderen is: hoe kun je anders met deze situatie omgaan, zodat ze minder belastend voor je is.
 • Onderzoeken van de algemene draagkracht: neem je voldoende ontspanning en afleiding? Doe je voldoende aan je gezondheid en algemene conditie?
 • Onderzoeken van persoonskenmerken en hun valkuilen: hoe ga je om met faalangst, een sterkte controle behoefte of een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
 • Van denken naar voelen: contact maken met gevoelens. Gevoelens toelaten, onderzoeken, observeren.
 • Onderzoeken van de sociale steun: heb je voldoende vrienden/ collega’s/ kennissen met wie je kunt praten over de proble­men/gebeurtenissen die jou stress opleveren? Wat voor steun zou je van ze willen? Hoe kun je daar om vragen?

HET RESULTAAT VAN DE THERAPIE RUSTIG VAN JE STRESS AF

 • Beter omgaan met (nieuwe) spanningen
 • Inzicht in je klachten en de oorzaken
 • Concrete handvatten om hiermee om te gaan op een manier die bij jou past
 • Beter in contact met je gevoelens
 • Lichamelijke klachten nemen af
 • Een grotere draagkracht.

WERKWIJZE STRESS THERAPIE

Behalve van de CSR®-Methodiek maak ik gebruik van diverse methodieken, instrumenten en invalshoeken zoals bijvoorbeeld ACT, cognitieve therapie, NLP, EFT (Emotional Freedom Techniques), Transactionele Analyse, Systeemtheorie, Mindfulness, oplossingsgerichte therapie en coaching, wandelcoaching en het trainen van assertieve vaardigheden.

MEER WETEN?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek, kun je me bellen op 06 – 20 47 25 18, een e-mail sturen naar info@hulpbijburnoutenstress.nl of onderstaand formulier invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Cliëntenstop
Momenteel is het helaas niet mogelijk om nieuwe cliënten aan te nemen. Wel kunnen cliënten die eerder in de praktijk zijn geweest zich aanmelden voor een vervolgtraject.

Mocht je je in de nabije toekomst willen aanmelden, houd dan de website in de gaten. Daar geef ik aan wanneer er weer aangemeld kan worden.


  Je naam *

  Je e-mail *

  Je telefoonnummer *

  Onderwerp

  Je bericht

  * graag invullen