CSR Methode

DE CSR®-METHODE

Ik werk volgens een beproefde burn-outherstelmethode die gebaseerd is op de CSR®-Methode. Deze methodiek is ontwikkeld door het CSR centrum: www.csrcentrum.nl  Het CSR centrum werd opgericht door drs. Sonja van Zweden.
CSR staat voor: Chronische Stress Reversal. Deze aanpak richt zich op het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress of burn-out. De CSR®-Methode is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

LICHAMELIJKE ONTREGELING

De klacht- en ziektebeelden van overspanning, burn-out en andere stressgerelateerde klachten ontstaan niet van de ene dag op de andere. Zij zijn het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Dit roofbouwproces gaat gepaard met toenemende klachten over lichamelijk en psychisch functioneren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om het individu in stressvolle situaties tot extra prestaties in staat te stellen. Op zeker moment (bijvoorbeeld bij burn-out) kan deze ontregeling niet meer door rust ongedaan worden gemaakt: de chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Herstel is pas mogelijk als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd.

UITGANGSPUNTEN CSR®-METHODE

Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement. Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR®-Methode ontwikkeld. Dit is een psycho-biologische benadering voor een preventieve en curatieve aanpak van chronische stress en stressgerelateerde aandoeningen. In de coachpraktijk wordt deze benadering door de cliënten hoog gewaardeerd omdat hij effectief is. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van werkhervatting maakt deel uit van de aanpak.

PSYCHO-FYSIOLOGISCHE METING
Bij de CSR®-Methode bestaat de mogelijkheid voor een psycho-fysiologische meting. De meting wordt uitgevoerd door een psycho-somatische fysiotherapeut, gespecialiseerd in biofeedback. Ik werk daarvoor samen met Pieter Holtland, psychosomatisch fysiotherapeut en geregistreerd biofeedback therapeut (www.dacostafysiotherapie.nl). Met behulp van biofeedback apparatuur worden lichaamsfuncties gemeten die te maken hebben met inspanning en herstel (zoals hartslag, spierspanning en ademhaling). Tijdens zo’n meting kun je zelf zien wat er met je lichaam gebeurt als je onder lichte mentale druk wordt gezet. Je ziet ook in hoeverre je lichaam zich herstelt van die inspanning. Aan zo’n meting, die erg verhelderend kan zijn, kunnen wel extra kosten verbonden zijn. Bij de meeste verzekeraars wordt het vergoed onder de voorziening psychosomatische fysiotherapie.

MEER WETEN?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek, kun je me bellen op 06 – 20 47 25 18, een e-mail sturen naar info@hulpbijburnoutenstress.nl of onderstaand formulier invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

  Je naam *

  Je e-mail *

  Je telefoonnummer *

  Onderwerp

  Je bericht

  * graag invullen