Voor doorverwijzers

Voor doorverwijzers

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS, HUISARTSEN EN BEDRIJFSARTSEN

Ria Bijvoet Hulp bij burn-out en stress biedt psychosociale therapie en coaching. Psychosociale therapie is laagdrempelige hulpverlening en omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, klachten, ervaringen en gevoelens te laten kijken zodanig dat zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk is dat het breed en cliëntgericht is.

Mijn aanbod bestaat o.a. uit oplossingsgerichte therapie, CGT, ACT, RET, Mindfulness, Natuurcoaching, NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werk en de CSR-methodiek bij Chronische stressklachten en burn-out. Naast het werken aan praktische oplossingen wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.
Psychosociale therapie is bedoeld voor geestelijk gezonde mensen die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren. De praktijk biedt geen hulp bij ernstige psychiatrische problemen of ernstige verslavingsproblematiek.

WANNEER PSYCHOSOCIALE THERAPIE BIJ BURN-OUT EN STRESSKLACHTEN? 
Wanneer er geen lichamelijke of medische oorzaken zijn (uitsluitend ter beoordeling van de (huis- of bedrijfsarts) is psychosociale therapie een effectieve vorm van hulpverlening. Mijn specialismen zijn het begeleiden en ondersteunen bij de volgende diagnoses en/of symptomen:

 • psychische en/of psychosomatische klachten ontstaan door stress in de werk- of privésituatie zoals stress/spanningsklachten, hyperventilatie, angsten, slapeloosheid, overspannenheid of burn-out*);
 • loopbaanvragen; problemen op het werk;
 • laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen;
 • gebrek aan assertiviteit.

*)Burn-out

Het aantal mensen met een burn-out stijgt in een snel tempo, waardoor er steeds meer mensen met stressgerelateerde klachten bij de huis- en/of bedrijfsarts komen. Een burn-out gaat niet vanzelf over en geeft soms blijvende cognitieve schade. Iets schrijven over wachttijden. Een fundamentele bewustwording van oorzaken, gekoppeld aan blijvende verandering in denken en doen is essentieel voor een toekomstig gezond functioneren in werk en leven. Met het doorsturen naar een gespecialiseerde therapeut of coach voor een burn-outtraject kan de uitvalperiode van de patiënt/cliënt bekort en het re-integratie proces bespoedigd worden.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress en gespecialiseerd in dergelijke trajecten. Mijn begeleiding is gericht op energieopbouw, aanpak van de onderliggende oorzaken, in vertrouwen kunnen omgaan met situaties, voorkomen van terugval, een gezonde inrichting van werk- en privéleven, weer lekker aan de slag zijn.

VERWIJZING
Voor hulpverlening bij Ria Bijvoet Hulp bij burn-out en stress is geen verwijzing nodig. Toch meldt een deel van de cliënten zich na een verwijzing van hun huisarts.

Mogelijk heeft u contact met mensen die u graag voor hulp wilt doorverwijzen naar Ria Bijvoet Hulp bij burn-out en stress. Dat kan. Vooroverleg is ook mogelijk. In principe heeft het mijn voorkeur dat mensen zichzelf aanmelden, al dan niet met een schrijven van de huis- of bedrijfsarts.

VOORDELEN
Belangrijke voordelen van een hulpverleningstraject in mijn praktijk zijn:

 • Geen wachtlijsten. De tijd tussen aanmelding en het starten van een begeleidings-/ behandelingstraject is maximaal 2 weken.
 • Mijn begeleiding kenmerkt zich door specifieke (ervarings)deskundigheid (dit wordt door cliënten als erg prettig ervaren), persoonlijk maatwerk en een integratieve aanpak.
 • Preventieve en curatieve maatwerktrajecten.
 • Ruime gesprekstijd: een gesprek kan tussen de 60 en 90 minuten duren.
 • Lid van de NFG Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.
 • Lid van een intervisiegroep van gecertificeerde en gedreven coaches en therapeuten, gespecialiseerd in een effectieve aanpak van burn-out en stressklachten.

Sinds 2011 ben ik in het bezit van het certificaat Medische Basiskennis op HBO-niveau. Ik werk conform de gedragsregels van bovenstaande beroepsverenigingen. Ik ben verzekerd voor Beroepsaansprakelijkheid en val onder de klacht- en tuchtregelingen van de NFG. Permanente scholing en bijscholing door het volgen van opleidingen, cursussen, supervisie en intervisie dragen bij aan mijn kwaliteit als therapeut.

TERUGRAPPORTAGE
Indien u heeft doorverwezen informeer ik tussentijds over de voortgang van het herstelproces. Deze terugkoppeling is mede afhankelijk van de wens van de patiënt/ cliënt aan wie wordt gevraagd of deze het op prijs stelt.

MEER WETEN?

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om nader kennis te maken. Mijn website biedt al een overzicht van hoe ik werk en wat ik kan betekenen voor uw cliënt. Voor meer informatie of voor het aanvragen van een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek, kunt u me bellen op 06 – 20 47 25 18, een e-mail sturen naar info@hulpbijburnoutenstress.nl of onderstaand formulier invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Je naam *

  Je e-mail *

  Je telefoonnummer *

  Onderwerp

  Je bericht

  * graag invullen